MANDALA NEDİR?   / AKTİVİTE TAKVİMİ  / DİĞER ATÖLYELER   / EĞİTMENLERİMİZ  / MANDALA BLOG

Mandala Nedir?

MANDALA
 
40.000 yıl öncesine dayanan Mandala, yaşama çekilmek istenen şeyleri elde etmek amacıyla mağara duvarlarına çizilen daire içine alınmış resimlerde görülmüştür. Mandala desenleri insanların hayatlarında dileklerinin ve arzularının gerçekleşmesi için yaptıkları manyetik çekim gücü olduğuna inanılan şekillerdir. Dolayısıyla tüm mandala desenleri dairesel bir form içindedir. Daire, bütünlüğü simgeler, bir ucu sonsuza, diğeri de bedenimiz ve aklımıza kadar uzanır. Bir başka deyişle; sözlü iletişimin olmadığı dönemlerde yapılan dua sanatıdır. 
 
Manda (Enerji - öz), La (kap) anlamına gelmektedir. Kısacası Mandala'ya enerjiyi tutan kap diyebiliriz. Sanskritçe bir kelimedir. Mandala, bilinçaltında saklanan gerçekleri ortaya çıkartmamıza da araç olur. Yaptığımız çalışmalar sonrasında bilinçaltına attığımız bilgilerimizin açığa çıkmasıyla bize gerçek bir dışa vurum ve aydınlanma yaşatır. Böylelikle temiz bir bilinçle ihtiyacımız olan her şeyi sırasıyla yaşamımıza çekmeye başlarız.
 
Psikanalizin kurucusu Carl Gustav Jung’un tıbba destek olarak soktuğu bu yöntem şu anda Amerikada Dr. Richard Moss tarafından kullanılmaktadır.

Birçok kişi, tekrarlanan duygusal mücadele ve acı modelleriyle doğuştan gelen potansiyelini engeller. Bu pratik, elle çalışılan kılavuz insanların alışkanlık olarak bu tuzağa düştüğünü ve bu tıkanıklığı nasıl gidermemiz gerektiğine yardımcı olur ve günlük hayata kolayca dahil edilen, onları bu yıkıcı davranıştan kurtaran bir program sunar ve kendi kendilerinin doktoru olmayı öğretir.

Eğitimin içeriği :

·      Mandala Nedir?

·      Mandala Yaratarak Blokajlarımızı nasıl çözeriz ?

·      Mandala ile nasıl yeni bir gelecek ve varoluş yaratabiliriz.?

Eğitimin yararları :

·      Toplam 3 ila 4 saat arası suren bu eğitimin neticesinde içimizdeki Yin – Yang dengesi kurulur.

·      Çizdiğimiz ve yarattığımız Mandalalar beynimizin sağ ve sol yarım kürelerini dengeler, düşüncelerimizi ve sezgilerimizi bir noktaya toplamamıza yarar ayrıca merkezde kalabilmeyi sağlar.

·      Mandala hayatımızın bölük pörçük parçalarını bir araya getirip bir merkezden  bütünlüğe ulaşmamızı sağlar.

"Mandala sizinle ve etrafınızdaki dünyayla ilgili derin doğruyu ortaya çıkartan ve genellikle daire şeklinde olan içimizdeki kutsal alandır."

 
 
Mandalanın tarihi bizi çok eski dönemlere götürür. Mandalalara tüm inanç sistemlerinde rastlayabiliriz. Bize en yakın örneklerine Osmanlı da görürüz. Osmanlı sultanları ayet, hadis ve sembollerle süslü gömlekler giymişlerdir. Bu gömleklerin üzerinde, "Kadem-i saadet", "Zülfikar", "Lale" gibi anlamlı motifler daire içinde çizilmiştir. Bu şekiller, mandalanın şifa veren gücünü hatırlatır. Bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen "Şifalı Gömlekler" ya da "Tılsımlı Gömlekler" mandalanın derin tarihinin en güzel örneklerindendir. Bir başka güzel örnek ise camiilerin kubbelerinde görebileceğiniz motiflerdir.
 
Bundan yola çıkarsak eğer üzerimizde taşıdığımız her mandala deseni bize istediğimiz şeyi yaşantımıza çekmemizde yardımcı olur, sağlık, mutluluk, huzur ve bolluk bilinci hep bizimle kalır.
 
Mandalanın dünyayı sembolize eden bu kozmik deseni bize sonsuzla olan ilişkimizi hatırlatır. Meditasyon yapan kişiye destek olan Mandala, dünyadaki erkek ve kadının da simgesidir.
 
Hem maddesel hem manevi gerçekleri tanımlayan Mandala, hayatın tüm yönlerinde görülür. Dünya, güneş ve ay dediğimiz gökyüzüne ait dairelerde olduğu kadar arkadaş, aile ve topluluk gibi kavramsal öğelerde de yer alır.
 
Mandalayı farketmek; içimize dönebilmemiz için bir yol açmanın yanı sıra hayat amacımızı bile değiştirebilme gücünü bize sunmaktadır.
 
Gülben Gönülden
 
Sevgiler

lben AYKAÇ 

 

Bağlantılar

Anasayfa Kurumsal Mandala Nedir?

Twitter